Скърбене преди загубата

Процесът на скърбене понякога започва преди да сме загубили близък човек. Това се случва когато имаме близък, който е тежко болен, който е претърпял живото-застрашаващо нараняване или има терминално заболяване. Очакването на загубата се случва, когато смъртта макар и не настъпила е неизбежна. Очакването на загубата често започва в момента, в който научим, че смъртта вероятно ще настъпи. В тези случай скърбенето е процес, който обхваща всички засегнати. Както тези, които очакват загубата, но така и човека, който очаква смъртта си. Близките и грижещите се за болния също са засегнати и се подготвят за момента на загуба и раздяла.