Важни стъпки

  • Да се опитаме да признаем пред себе си, че загубата се е случила.
  • Да се свържем се с трудните и болезнени чувства макар и да ни се струват непосилни, противоречиви или нередни.
  • Да си спомняме за изгубения човек и в хубавите и в трудните моменти, през които сме преминали.
  • Да търсим нов смисъл за себе си.
  • Да търсим нови връзки, взаимоотношения и собствена идентичност.

Как ще постъпим е наш личен избор.